Freetech.sk

FreeTech Services

Toto vieme

FreeTech Services, spol. s r.o. je spoločnosť poskytujúca služby v oblasti servisu, správy, vývoja a nasadzovania informačných technológií. Náš tím aktuálne tvorí 10 mladých ľudí, ktorých práca je zároveň ich hobby. Je jedno či ide o servis starého počítača alebo realizáciu firemnej počítačovej siete, či ide o malú webstránku alebo portálové riešenie. Pracujeme s elánom a podnikáme zodpovedne. 

intel_baner

 

FreeTech services

Takto pracujeme

Uprednostňujeme
Samostatnosť a vzájomnú súčinnosť
Fungujúci produkt či dielo
Tesnú spoluprácu so zákazníkom
Ústretové reagovanie na zmeny
    Precesmi a nástrojmi
Obsiahlou dokumentáciou
Zmluvnými rokovaniami
Bezvýhradným dodržiavaním plánu
pred
   

 Spoločnými podmienkami úspešnosti týchto agilných princípov sú:

-disciplína: záväzok dôsledne dodržiavať tieto princípy

-odvaha: prevziať zodpovednosť za úlohy, prijímať zmeny a reagovať na výzvy

FreeTech services